Educatie

Wonderwel: vrolijke wetenschap en technologie

Onderstaande voorbeeldlessen zijn gemaakt op basisschool de Catamaran uit Amsterdam. Ze kunnen dienen als inspiratiebron voor andere basisscholen. Met de lessenseries kunnen scholen in het land zich ieder op eigen wijze aansluiten op hun omgeving.

Vier voorbeeldlessen:

Groep 4

Hoe komt ons water in de kraan? 

  • Inhoudsopgave (blz. 1)
  • Introductie (blz. 2)
  • Nulmeting (blz. 3 en 4)

Groep 5

Kringloop van het afval. Waar gaat onze vuilniszak naartoe? 

  • Inhoudsopgave (blz. 1)
  • Bezoek natuurpeeltuin het Woeste Westen (blz. 9 en 10)
  • Leerdoelen W&T (blz. 17, 18 en 19)

Groep 6

Wat gebeurt er na het doorspoelen van de wc? 

  • Inhoudsopgave (blz. 1)
  • Bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (blz. 10 en 11)

Groep 7

Aardgas en elektriciteit: waar halen we dat vandaan?

  • Inhoudsopgave (blz. 1)
  • Techniekmiddag (blz. 24, 25 en 26)

De Wonderwel lessenseries zijn gemaakt door Marlie Hollands. Zij is leerkracht en specialist W&T.