Actueel

Wonderwel sollicitatie

Op donderdag 17 mei heb ik een sollicitatiegesprek met de Vakschool Technische Installateurs. Er is een vacature als projectleider TI Campus. De projectleider gaat via een interactieve kaart inzichtelijk maken welke techniekfaciliteiten er in de metropool Amsterdam zijn. Amsterdam als één groot technieklokaal. Via die kaart kunnen bijvoorbeeld basisschooldocenten een techniekworkshop boeken bij een VMBO met een technieklokaal. Zo maken de leerlingen kennis met een VMBO school en ervaren ze hoe leuk het is om met de handen te werken. 

Aftrap op basisschool het Atelier in Diemen

Op woensdag 16 mei starten we op basisschool het Atelier in Diemen met het Wonderwel programma. Dit met workshops voor alle groepen van deze basisschool. Op die manier kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten kennismaken met Wonderwel. Directeur Jan Heijmans en het bestuur van de school zijn enthousiast en willen het programma volgend schooljaar aanbieden aan elke groep van het Atelier. Leuk om volgend schooljaar voor het Atelier een Wonderwelkaart te maken met daarop de locaties waar al hun voorzieningen vandaan komen. 

De catamaran

De maanden maart en april 2018 zijn de maanden dat alle groepen van de Amsterdamse basisschool de Catamaran Wonderwel gaan uitvoeren. Elke groep onderzoekt waar 'hun' basisvoorziening vandaan komt. Zo gaat bijvoorbeeld groep 3 naar de boerderij, groep 4 naar de waterleidingduinen, groep 5 naar de Stadsreiniging Binnenstad en groep 6 naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij elke lessenserie zit ook een thuiswerkopdracht dus de ouders van de leerlingen doen ook mee. Aan het eind van het project zijn er presentaties en komt de bestuursvoorzitter van de scholenkoepel kijken. Leuk om te weten dat vorig jaar de Catamaran met het Wonderwel programma de TechniekTrofee 2017 heeft gewonnen.

Wonderwel naar Delft

Op donderdag 29 maart ga ik weer naar Delft. Sylvia Looijestijn van Duurzaamheidscentrum de Papaver wil concrete afspraken maken over hoe Wonderwel in Delft kan aarden. Het is wel leuk om te merken dat het enige tijd kost om de verschillende nme-centra rond Amsterdam te interesseren, maar dat iedereen enthousiast is en naar manieren zoekt om Wonderwel verder te brengen. Sylvia vindt Wonderwel ook aantrekkelijk omdat het thematisch werkt. Wonderwel brengt geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en techniek samen in een betekenisvol geheel.

Samenwerking VTI en Wonderwel

Op vrijdag 23 maart heb ik een afspraak met Martin de Haan en Ruud Porck bij ROC van Amsterdam op de Tempelhofstraat. Bijzonder is dat én de Vakschool Technische Installatie én Wonderwel beide de insteek hebben van duurzaamheid en installatiewerk. Ieder weer op eigen manier. De VKI steekt in op de enorme duurzaamheidsopgave om iedereen voor 2050 van het aardgas af te helpen en de installateurs die daarbij nodig zullen zijn. Wonderwel steekt in vanuit de verwondering over de werking van onze basisvoorzieningen en hoe we die in de toekomst gaan waarmaken. Samenwerking lijkt voor de hand te liggen.

Instroom Technische installateurs

Op dinsdag 13 februari ga ik samen met Martin de Haan van de Vakschool technische Installaties op bezoek bij Bonarius. Bonarius legt in de regio Amsterdam veel cv installaties aan en onderhoudt deze. We gaan spreken over of en zo ja hoe het Wonderwel verhaal dienend kan zijn om kinderen al vroeg te interesseren voor het vak van technisch installateur. Er is een enorm tekort aan technische installateurs. Belangrijk voor een goede instroom is mijn inziens dat ook de ouders al vroeg betrokken worden bij dit werk. Ik ben benieuwd wat Bonarius hiervan denkt.

Workshop duurzaamheidseducatie

Op 30 januari geef ik een workshop duurzaamheidseducatie aan de schooltuinmedewerkers van Amsterdam en externe nme-medewerkers. Ik doe dit samen met Sara Demir die door de gemeente Amsterdam is gevraagd om educatie in duurzaamheid vorm te geven. Dan gaat het dus niet alleen over bijvoorbeeld afval- of watereducatie, maar over een integraal programma rond duurzaamheid. Wonderwel is gevraagd om aan dit programma bij te dragen. Tijdens deze workshop gaan we ook op zoek naar de raakvlakken tussen het Wonderwel verhaal en het schooltuinwerk.

Vakschool Technische installateurs

Op vrijdag 12 januari 2018 spreek ik met Martin de Haan. Hij is programmamanager van de Vakschool technische installateurs. Deze Vakschool is een publiek private samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het doel van deze samenwerking is om voldoende instroom te bevorderen van technisch personeel. Martin vindt het Wonderwel verhaal interessant omdat het kinderen met hun ouders al vroeg warm kan maken voor het vak van installateur. Zeker ook omdat we de komende 30 jaar bij de energietransitie heel veel installateurs nodig zullen hebben. Iedereen zal van het aardgas afgaan en de huizen zullen meer duurzaam moeten worden ingericht wat betreft de levering van de basisvoorzieningen..