Actueel

de duurzame pabo

Op maandag 15 mei ga ik op bezoek bij de Duurzame Pabo. Dat is een netwerk van pabo's en basisscholen die duurzaamheid belangrijk vinden. Ze zijn enthousiast over de Wonderwel aanpak en we gaan bespreken hoe een mogelijke samenwerking eruit kan zien. De Duurzame Pabo heeft bijvoorbeeld contact met het GDO. Dat staat voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Misschien kunnen deze gemeenten het Wonderwel programma wel gebruiken om hun kinderen op een vrolijke manier in te wijden in duurzaamheid.

Eco-Schools en Wonderwel

De heer Hak van Nispen, directeur van SME advies en coordinator van de Eco-Schools is enthousiast over de Wonderwel lessenseries. Eco-Schools is een Europees keurmerk voor basisscholen die met duurzaamheid aan de gang gaan. Hij vindt vooral het onderzoekende leren in de eigen schoolomgeving aansprekend. Teveel onderwijs is gericht op wat anderen vinden dat kinderen moeten leren, zegt hij. De heer van Nispen ziet voor zich dat, als Eco-schools bezig zijn met bijvoorbeeld waterbesparing, ze het Wonderwel drinkwater- en riool programma kunnen uitvoeren. Dit als invulling van het keurmerk Eco-Schools. 

Naar de boerderij

Op maandag 3 april gaat groep 3 van de Catamaran op zoek naar waar hun eten vandaan komt. Samen met juf Marie gaan ze op bezoek bij boerderij de Koningshoeve uit Spaarndam. De kinderen gaan daar boer Gertjan en boerin Saskia helpen met het werk op de boerderij. Stallen uitmesten, koeien, schapen en lammetjes voeren en ook bij ander werk dat moet gebeuren steken de kinderen de handen uit de mouwen. Ik heb gehoord dat er ook een poepglijbaan is. En dat de kinderen te weten komen dat de poep weer op het land wordt gegooid om het gras goed te laten groeien. Dus de poep van de dieren is weer eten voor de plantjes. Echt een Wonderwel kringloop.

op naar utrecht

Op woensdag 22 maart heb ik een afspraak met Patrick van der Hofstad van Stichting Technotrend uit Utrecht. Deze stichting wil een duurzame ontwikkeling stimuleren door techniekeducatie. Ze zijn enthousiast over de Wonderwel aanpak. Samen gaan we nu bekijken of en zo ja hoe we de Utrechtse basisscholen kunnen betrekken bij de Wonderwel leerlijn. Ik vind het altijd leuk om te onderzoeken hoe ergens anders het 'Wonderwel systeem' werkt. Waar haalt Utrecht schoon drinkwater vandaan? Wie legt alle buizen aan onder de grond waar (afval)water, gas en elektriciteit doorstromen. Scheiden ze hun GFT afval en zo ja wat gebeurt daarmee?

proeve van bekwaamheid

Volgende week dinsdag 14 maart gaan we met groep 8 beginnen aan hun 'proeve van bekwaamheid'. In de voorgaande jaren zijn de leerlingen veel te weten gekomen over de werking van de basisvoorzieningen. Vorig jaar zijn we in gegaan op het gebruik van fossiele brandstoffen bij aardgas en elektriciteit. Hoe er veel CO2 vrijkomt bij de verbranding van deze brandstoffen. Maar ook dat zonder CO2 er geen fotosynthese kan plaatsvinden in de plantenbladeren. Volgens juf Saskia is de groep erg gemotiveerd om iets te bedenken dat helpt bij een duurzame toekomst. Ik ben benieuwd.