Actueel

W&T cafe

Op 7 maart zijn Nienke Kwikkel van het Amsterdams nme centrum en ik uitgenodigd voor het W&T café. Met het Wonderwel programma kan een basisschool W&T op een laagdrempelige manier introduceren op school. Wonderwel begint bij vragen uit de directe leefwereld van kinderen en docenten. Waar komen water en elektriciteit vandaan en waar gaan riool en afval naartoe? Het ANMEC is enthousiast over Wonderwel omdat het kinderen op een vrolijke manier inwijdt in duurzaamheid en de toekomst van de stad.

De natuurkracht van KPN

Op 24 februari ga ik naar Hilversum voor een afspraak met Ed Dusschoten van de KPN. Ik ga met hem nadenken over de werking van de mobiele telefoon. Zoals de kraan en de wc basisvoorzieningen zijn, zo is de mobiele telefoon dat tegenwoordig ook. Maar hoe werkt deze? Welke natuurkrachten hebben wij mensen zo naar onze hand gezet dat we nu zonder probleem kunnen bellen met iemand aan de andere kant van de wereld. Ik ben benieuwd hoe de KPN dit voor elkaar krijgt. 

Kinderboerderij Westerpark

Met Maarten Hertzberger ga ik op zaterdag 4 februari 2017 bespreken hoe we de 4 kleutergroepen van de Catamaran kunnen ontvangen voor hun Wonderwel uitstapje. Leuk om met hem te bespreken hoe je de kleuters kunt verwonderen over de Wonderwel basisvoorzieningen. We nemen voor dit uitstapje voedsel en afval tot uitgangspunt. Afval van de één is weer voedsel voor de ander. Hoe mooi kunnen de kringlopen zijn. Maarten gaat op deze boerderij fris van start met educatie en ik ben benieuwd wat er uit onze bespreking komt. 

duurzaamheid met ivn

Het IVN is een vereniging die kinderen graag de natuur laat beleven. Dat helpt ze op te groeien tot verantwoordelijke burgers. Op 25 januari heb ik een afspraak met Mark Tuit van het IVN. Het IVN vindt dat Wonderwel 'de techniek van het dagelijkse leven' op een leuke manier koppelt aan natuur en duurzaamheid. We bespreken op 25 januari de mogelijkheden voor samenwerking. Misschien kan het IVN wel de Wonderwel leerlijn aanbieden aan basisscholen in Noord Nederland. Daar heeft het IVN direct contact met deze scholen.

Alliander en wonderwel

Op 10 januari 2017 staat een afspraak gepland met Annique van Iersel. Zij is van Alliander en geinteresseerd in Wonderwel. Alliander ziet gebeuren dat de energieopwekking en levering steeds meer decentraal zal gebeuren. Dit terwijl de hele infrastructuur van gas - en elektriciteitsleidingen onder de grond nog uitgaat van centrale opwekking en levering. Alliander vindt het belangrijk om de jeugd al vroeg te betrekken bij deze omslag. De jeugd van nu zal later niet alleen maar energieconsument zijn maar ook steeds meer energieproducent.  

Onderzoekend leren

Dit voorjaar gaan we met verschillende groepen van de Catamaran weer op onderzoek naar hoe onze basisvoorzieningen werken. Groep 3 onderzoekt waar ons voedsel vandaan komt en groep 6 waar de drollen naartoe gaan. Groep 7 behandelt de werking van aardgas en elektriciteit en onderzoekt wat deze te maken hebben met fossiele brandstoffen. Tenslotte gaat groep 8 een 'proeve van bekwaamheid' afleggen. Ik heb net juf Saskia van deze groep gesproken en die verwacht veel van de proeve van bekwaamheid. Volgens de juf is het namelijk een hele enthousiaste en creatieve groep. Natuurlijk mogen we de kleuters niet vergeten die ook met Wonderwel aan de gang gaan. Groep 4 en 5 zijn vrijgesteld want die hebben afgelopen najaar hun onderzoek gedaan. 

Op naar de Haarlemmermeer

Maandag 12 december heb ik een afspraak in Hoofddorp met Ingrid Sjerp en Rudy Klaassen van het NMCX. Dat is het centrum voor Duurzaamheid in de Haarlemmermeer. Ook zij hebben een fantastisch educatief aanbod. In de Haarlemmermeer zijn ze ook zeer actief om naast scholen ook bedrijven en burgers uit te nodigen bij vraagstukken rond duurzaamheid. Geholpen door het NMCX nemen op uiteenlopende manieren bewonersgroepen initiatief tot het vergroenen van hun wijk. Ook zijn er alle goede contacten met de verschillende nutsbedrijven. Ook hier ligt de vraag voor of Wonderwel iets kan toevoegen en zo ja hoe. Op nieuwspagina geef ik een verslag.  

Wonderwel in Zaanstad

Op 7 december 2016 heb ik een afspraak in Zaanstad met Tom Kisjes en Flip Valk. Zij zijn van het Zaans natuur en milieu museum. We gaan bespreken of het Wonderwel programma eventueel toegevoegde waarde kan hebben voor het educatieve werk van dit nme-centrum. Ik verheug mij op deze afspraak want ik heb op hun website gezien dat ze een bijzonder museum beheren. In dat museum ook een aantal opgezette dieren waaronder een prachtige uil.