Alwetoloog

Vragen en antwoorden

Hieronder zie je de vragen die gesteld zijn aan de Alwetoloog. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Ik begrijp je goed en blijf het zelf ook raar vinden. Maar antwoord op jouw vraag is te vinden in hoe planten werken. Een plant is heel bijzonder want die is de enige die z’n eigen voedsel kan maken. Dat doet-ie in zijn blad. Met behulp van zonlicht maakt die daar van water en kooldioxide (een gas in de lucht) suikers en zuurstof. Alles wat wij eten begint bij een plantenblad. Ook dieren want die voeden zich ook met planten. Ga zelf maar na. Probeer maar iets te bedenken van wat jij eet dat niet bij een plant (of boom met blad) begint? Mocht je iets bedenken laat het mij maar weten. De suikers (energie van de zon) die de plant maakt gebruikt die om te groeien en wij om van te leven.

Nu terug naar de poep. In onze poep zitten nog steeds suikers boordevol met energie. Het zijn de suikers die ons lichaam er niet heeft uitgehaald. En het zijn deze suikers waar de bacteriën bij de rioolwaterzuivering van smullen..

Ik hoop dat ik je vraag zo goed heb beantwoord.

Vraag van Ayman (9)

Mijn juf vertelde dat er kleine beestjes zijn die onze poep en plas lekker vinden en het opeten. Hoe kan het toch dat ze dat lekker vinden? Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Dat is zo vies!

Wat een goeie vraag Kim. Jouw buurman heeft gelijk. Biogas wordt gemaakt door bacteriën die bijvoorbeeld groente en tuinafval opeten of poep. Bij dat verteren laten zij scheetjes en die stijgen op. De bacteriën zitten in een gesloten ruimte en het zijn er heel veel. In hun scheetjes zit methaan en dat zit ook in aardgas. In het dak van de gesloten ruimte zit een gat en daaruit komt het methaan. Dit vangen we op en dit (bio)gas wordt gebruikt om de bus op te laten rijden.

In onze darmen zitten dezelfde bacteriën, die ook scheetjes laten. Als wij een scheet laten zijn dat heel veel van die scheetjes samen.

Vraag van Kim (10)

Gisteren toen ik in de stad aan het shoppen was, reed er een bus langs met daarop: ik rijd op biogas. Vertelt mijn buurman later dat ikzelf ook biogas maak, namelijk als ik een wind laat. Is het echt zo dat daarin biogas zit?

Ik vind dit een heel leuke vraag, omdat het laat zien dat je met de natuur begaan bent. En niet alleen dat, je laat ook nog zien dat je nadenkt over hoe je de natuur een handje kunt helpen. Top!

Jouw plan werkt alleen als we met z'n allen veel, veel minder elektriciteit gaan gebruiken. Ik denk dat je voor een stad als Groningen bijvoorbeeld misschien wel een miljoen, of nog meer, fietsers nodig hebt om voor de stad genoeg elektriciteit op te wekken. We zouden dan wel de slankste stad van Nederland hebben.

Het probleem is dat we zo makkelijk elektriciteit uit onze stopcontacten halen. Daardoor hoeven we niet stil te staan bij hoe dat wordt geproduceerd. Ik denk dat we voor de toekomst minder energie moeten gebruiken én meer schone energiebronnen als zonne- en windenergie. Daarnaast lijkt het mij verstandig om goed na te denken over nieuwe schone technieken om elektriciteit op te wekken. En met iemand als jij denk ik dat dat wel goed komt! Mocht je nog iets bedenken, laat het mij maar weten.

Vraag van Willemijn (12)

Waarom zetten we in een fabriek niet heel veel fietsen neer met dynamo's? Dan gaan we in ploegendienst fietsen om heel veel elektriciteit op te wekken. Is goed om af te slanken en we stoken minder kolen en gas op in elektriciteitsfabrieken! Dat is weer goed voor het milieu.

Ik zie aan je vraag dat je goed hebt nagedacht over hoe de rioolwaterzuivering werkt. Daar ben ik blij om.

Ik denk zelf dat als jullie het groenteafval (GFT) apart inzamelen jullie daar heel goed aan doen. Dan gaat het naar een grote composthoop, waarin ook kleine beestjes (bacteriën) ervan leven en het voor ons opruimen. Hebben jullie geen GFT-bak dan weet ik het antwoord niet. Als je dan de aardappel- en groenteresten in de vuilnisbak weggooit worden ze verbrand en dat is ook jammer. Ik ga jouw vraag voorleggen aan iemand van een echte RWZI. Ik ben benieuwd naar het antwoord en laat jou dat nog weten.

UPDATE:  Er is een antwoord binnen!

Vraag van Frans (10)

Ik wil graag eten dat over is door de wc spoelen. Dan hebben de beestjes die het rioolwater schoonmaken er nog wat aan. En als die goed leven kunnen ze ook onze poep en plas goed opruimen. Wat denkt u daarvan? Mijn moeder wil dat ik het eerst aan u vraag voor ik ze ga voeren.

Beste alwetoloog,

Het antwoord op de vraag is ook het antwoord dat ik zou geven.
Het grootste probleem van etensresten wegspoelen met het afvalwater in het riool is dat er verstoppingen/ophopingen in het riool kunnen optreden, met alle gevolgen van dien. Het is in Nederland dan ook verboden om (grove) etensresten door te spoelen. Daar komt nog eens bij dat als we dat met zijn allen gaan doen de rioolwaterzuiveringsinstallaties onvoldoende capaciteit hebben om alle etensresten te verwijderen.
Ook moet je goed weten wat je doorspoelt. Bananenschillen of aardappelschillen lossen erg slecht op en komen als geheel in de zuiveringsinstallatie. De bacteriën kunnen dat niet zomaar "opeten".
Compost is de beste optie!

Met vriendelijke groeten,

Paul werkzaam bij RWZI Nieuwegein

Vraag van Frans: update

Voor een nog beter antwoord op de vraag van Frans over eten door de wc spoelen (zie hieronder) had de Alwetoloog hulp gevraagd aan iemand van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier is zijn antwoord.

Als je zuurstof (O2) toevoegt aan het rioolwater in de RWZI dan scheiden de bacteriën, die het water schoonmaken, kooldioxide (CO2) en water (H2O) uit. Daarmee is de voedselkringloop gesloten want dat zijn ook de twee stoffen die planten weer gebruiken om suikers te maken en dan begint dit verhaal weer opnieuw.

Als je juist geen zuurstof toevoegt dan scheiden de bacteriën methaan (CH4) uit. Dat methaan noemen we biogas. Dit afsluiten van zuurstof is een moderne techniek die tegenwoordig ook bij groenteafval wordt gebruikt om biogas te maken. Maar nog niet alle RWZI's zijn erop ingesteld met hun installaties. Ik denk dat het wel steeds vaker gaat gebeuren. Kijk ook op de verdiepingspagina van riool of aardgas bijvoorbeeld waar ik vertel over het principe van de fotosynthese. Deze ligt ten grondslag aan genoemde processen.

Vraag van Floor (40)

Ik heb in uw boek gelezen dat ze van poep en plas in een rioolwaterzuiveringsinstallatie biogas kunnen maken. Ik heb begrepen dat om biogas te maken je juist geen zuurstof moet toevoegen. Maar in RWZI's voegen ze dat wel toe. Hoe zit dat?